Eerste Inspiratiebijeenkomst, thema: 5 levensgebieden

Wat een zinvolle en fijne avond!

Op maandagavond 3 november is de inspiratieworkshop gehouden, in het Hart van Katwoude. De  nieuwe werkwijze:  aan de hand van de vijf levensgebieden werken aan de eigen doelstellingen, bleek een succesvolle manier om tot zelfinzicht en inspiratie te komen.

De groep bestond uit tien deelnemers, met een grote variatie in achtergrond en leeftijd maar allen benieuwd naar nieuwe inzichten en gemotiveerd voor persoonlijke groei. Eigenlijk is de workshop voor iedereen zinvol en aan te raden, was de conclusie van de deelnemers. Want iedereen loopt wel eens ergens tegen aan, zoals: hoge eisen stellen aan jezelf, veel willen en moeilijk keuzes kunnen maken, behoefte voelen aan uitzicht en orde in de chaos van alledag.Dit alles samen heeft te maken met balans vinden in het leven, en balans weten te houden als het leven verder gaat.  Tijdens het werken met de levensgebieden kregen de deelnemers inzicht in wat er allemaal speelt om die balans te vinden, werden de issues herkenbaar en bespreekbaar. Want wat is nu echt voor jezelf belangrijk genoeg om prioriteit te geven?  Het zit hem vaak in de kleine dingen in het leven, waar je meestal onbewust aan voorbij gaat. De uitwisseling zorgde voor herkenning, hoe anderen dezelfde dingen ervaren en aanpakken, maar ook voor steun, verdieping, tips aan elkaar en een nieuwe kijk waardoor actiepunten gecreëerd werden.  Zoals een van de deelnemers het kernachtig formuleerde: De workshop gaf mij overzicht, inzicht en strategie, dat maakt positief en sterk!

Hartelijk dank aan alle deelnemers, voor hun inspirerende bijdragen!

De volgende inspiratieworkshop vindt plaats op maandagavond 8 december.

Thema: Zingeving.

Advertisements