Eerste Inspiratiebijeenkomst, thema: 5 levensgebieden

Wat een zinvolle en fijne avond!

Op maandagavond 3 november is de inspiratieworkshop gehouden, in het Hart van Katwoude. De  nieuwe werkwijze:  aan de hand van de vijf levensgebieden werken aan de eigen doelstellingen, bleek een succesvolle manier om tot zelfinzicht en inspiratie te komen.

De groep bestond uit tien deelnemers, met een grote variatie in achtergrond en leeftijd maar allen benieuwd naar nieuwe inzichten en gemotiveerd voor persoonlijke groei. Eigenlijk is de workshop voor iedereen zinvol en aan te raden, was de conclusie van de deelnemers. Want iedereen loopt wel eens ergens tegen aan, zoals: hoge eisen stellen aan jezelf, veel willen en moeilijk keuzes kunnen maken, behoefte voelen aan uitzicht en orde in de chaos van alledag.Dit alles samen heeft te maken met balans vinden in het leven, en balans weten te houden als het leven verder gaat.  Tijdens het werken met de levensgebieden kregen de deelnemers inzicht in wat er allemaal speelt om die balans te vinden, werden de issues herkenbaar en bespreekbaar. Want wat is nu echt voor jezelf belangrijk genoeg om prioriteit te geven?  Het zit hem vaak in de kleine dingen in het leven, waar je meestal onbewust aan voorbij gaat. De uitwisseling zorgde voor herkenning, hoe anderen dezelfde dingen ervaren en aanpakken, maar ook voor steun, verdieping, tips aan elkaar en een nieuwe kijk waardoor actiepunten gecreëerd werden.  Zoals een van de deelnemers het kernachtig formuleerde: De workshop gaf mij overzicht, inzicht en strategie, dat maakt positief en sterk!

Hartelijk dank aan alle deelnemers, voor hun inspirerende bijdragen!

De volgende inspiratieworkshop vindt plaats op maandagavond 8 december.

Thema: Zingeving.

Loslaten

Loslaten schept ruimte

Blog door Annelies Stam: Over tegenslagen en mogelijkheden.

Crisis, recessie, het zijn eigenlijk neutrale woorden. In de kern van de zaak betekent het dat iets anders loopt dan je verwachtte. Je huis is minder waard dan je verwachtte, je pensioen levert minder op, je werk is minder of opgehouden, mensen hebben minder te besteden dan zij voor dit jaar verwachtten, je hebt meer vrije tijd door je werkloosheid, noem maar op. De vraag is: hoe ga je hiermee om?

Meestal wordt gereageerd met emotie, met als gevolg gedachten en gedrag. Bijvoorbeeld je wordt boos op de regering en dus ga je ergens tegenaan schoppen of stem je op een andere partij; of je wordt verdrietig om de tijd die er niet meer is en kijkt naar de TV zender Nostalgie en vertelt iedereen dat vroeger alles beter was; of  je wordt bang en je gaat je verstoppen of je krijgt stressreacties zoals pijn in de rug of je stemming wordt negatief; of je walgt van het geheel en begint te schelden of over te geven.

Dit waren de negatieve basisemoties, maar er is ook een positieve: je kunt blij worden, met al het nare dat nu niet meer voorkomt, zoals bijvoorbeeld: een gepland kantoorgebouw gaat niet door en er blijft nu een open ruimte die opnieuw ingericht kan worden, of er zijn minder files zodat je eerder op je bestemming bent, of je ontdekt in ene dat je aardige buren hebt die je tegenkomt nu je niet meer werkt. Kijk eens naar je eigen gedrag en reacties op de crisis,  welke emoties spelen bij jou mee en tot welk gedrag leidt dat? Brengt dit je geluk of niet? Zo ja, doorgaan, zo nee, kijk eens opnieuw naar de woorden crisis en recessie, probeer eens een andere emotie te voelen, vindt voorbeelden en herzie je visie op wat tegenloopt voor jou.

Hulp nodig? Neem contact op, wij helpen je om je eigen oplossingen te vinden.

Be creative!!

De Ideeënproeftuin